HAUKELI HYTTER OG HUS

Vi er Miljøfyrtårn sertifisert

Som en del av vår Miljøfyrtårn-sertifisering og våre HMS-forpliktelser, forplikter vi oss til å integrere miljøansvar og bærekraftig praksis i alle aspekter av vår virksomhet.

Haukeli hytter og hus skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. Det er en viktig del av arbeidet med å være Miljøfyrtårn- sertifisert.

Vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år skal vi innrapportere tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og skal gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn- sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunn. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Haukeli hytter og hus i årene fremover.

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer og tjenester kan forbedres hos Haukeli Hytter og Hus? Send oss gjerne forslag i kontaktskjemaet vårt ved å klikke på linken under.

Vår HMS- policy

Det daglige arbeidet skal gjennomføres med null-toleranse for ulykker og personskader, og forhindre arbeidsrelatert sykefravær.

• Vi skal til enhver tid ha et trygt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.
• Identifisere, evaluere og redusere potensielle risikoer og farer i vår virksomhet.
• Vi skal sørge for at de ansatte får nødvendig opplæring og utstyr for å kunne utføre jobben.
• Vi skal engasjere våre ansatte i HMS- arbeidet.
• Alle ansatte har medvirkningsplikt for å bidra til en trygg arbeidsplass.
• Vi skal aktivt arbeide for å forebygge arbeidsrelaterte skader, og ha en god plan i tilfelle ulykker eller andre nødsituasjoner.
• Alle ansatte skal ha tilgang til vårt digitale IK, KS – og HMS -system, via HoltePortalen.
• Til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet samarbeider vi med Bedrifthelsen AS.

Vår Miljøpolicy

Vi skal bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi vil jobbe for å redusere vårt miljøavtrykk og bidra til å bevare miljøet for fremtidige generasjoner. Vår miljøpolicy er et uttrykk for vårt engasjement for en bærekraftig fremtid og for å oppfylle våre forpliktelser som en ansvarlig bedrift.

• Vi forplikter oss til å redusere energiforbruket og minimere vårt karbonavtrykk ved å investere i energieffektive belysnings- og oppvarmingsløsninger.
• Vi reduserer unødig avfall og fremmer resirkulering og gjenbruk i alle deler av vår virksomhet.
• Vi prioriterer produkter og leverandører som deler vårt engasjement for bærekraft og miljøvennlighet.
• Vi skal øke bevisstheten om miljøvern blant våre ansatte og samarbeidspartnere, og legge til rette for miljøvennlige aktiviteter og tiltak.