HAUKELI HYTTER OG HUS

Nyhetsbrev

Vi ønsker alle velkommen til å abonnere på vårt nyhetsbrev. Vi ønsker å formidle hva vi holder på med, gi nyttige tips og kanskje inspirere på tema vi brenner for.

Vi sender ut ca 4 nyhetsbrev i året med tanke om å vise mer av det vi holder på med og for å formidle tips, ideer og inspirasjon. Det er mye som skjer hos oss og vi har mye kompetanse på «huset». Vi prøver å vise frem en del av hverdagen vår på Facebook og Instagram, men det hadde derfor vært fint å dele enda mer i et nyhetsbrev av og til.

Vi håper dere vil ha glede av det!