HAUKELI HYTTER OG HUS

Laft og lafteknuten

Tenk at lafteknuten har røtter fra hundrevis av år tilbake! Vi har tatt med oss det beste av våre forfedres erfaringer, men også videreutviklet den.

 For at knuten skal bli ekstra tett og ikke gi luftlekkasjer så gir vi den en ekstra innvendig fresing som det legges et tettebånd i mellom. Vi bruker alltid tørt, sent vokst og malmet furutømmer. Hjørnene laftes sammen til perfekte knuter og sammenføyninger. Dimensjonen på tømmeret vi bruker er 8″. Vi foretar også trykktestmåling for å sjekke at bygget er innenfor kravene. For å sikre kvaliteten så bruker vi Norsk laft (Bransjeforeningen for Norske tømmerhusprodusenter sin bransjenorm) som en del av vår internkontroll.