HAUKELI HYTTER OG HUS

Hva er laft?

Store deler av den norske bygningsarven er bygget i laft. Den eldgamle, norske byggeskikken var den dominerende måten å bygge trehus på i Norge fra vikingtiden og fram til midten av 1900-tallet.

Ordet «laft» betyr rett og slett hjørne. Å lage et hjørne er en sentral del av kunsten å lafte. Og de utvendige hjørnene, kalt lafteknuter, er en sentral del av en laftet bygnings utseende.

Lafteverket består av tømmerstokker som legges horisontalt og stables oppå hverandre. Stokkene krysslegges så de ligger i samme nivå i to parallelle vegger, mens stokkene i de to mellomliggende veggene ligger en halv stokkhøyde høyere.

Arbeidet setter store krav både til materialer, verktøy og teknikk. I tillegg til gammel redskap og verktøy har vi tatt i bruk moderne løfteutstyr og elektrisk håndverktøy. Vi produserer både håndlaftede og maskinlaftede bygninger.

De gamle håndverkstradisjonene er videreutviklet og tilpasset moderne krav. Krav til miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, krav om ansvarlig kvalitetssikring av ferdig bygg og krav om å holde et gammelt håndtverk i hevd, blir stadig viktigere å overholde.

Tømmeret som brukes er som regel furu fra områder der jordsmonn og klima gjør at furua blir seinvokst, og får en høy andel malme. Det kan også brukes seinvokst gran. Det er ikke uvanlig å miljø sertifisere og kvalitetssikre tømmeret i tråd med standardene for «Levende Skog» og i henhold til de internasjonale standardene.

Hvorfor velge laft?

  • Natur- og miljøvennlig
  • Du bruker norsk håndverkstradisjon
  • Du får et sunnere inneklima
  • Det er lite vedlikehold
  • Du kan velge både naturtømmer og lamelltømmer
  • Det er mindre brannfarlig
  • Det er ingen skadelige biprodukter

Luft