BÆREKRAFT

Fokus på de som kommer etter oss

HAUKELI HYTTER OG HUS

Tre og miljø går hånd i hånd. I Haukeli Hytter og Hus bygger vi grønt for fremtiden, for våre kommende generasjoner. Ved oppsetting av hytter og hus ivaretar vi naturen på best mulig måte uten for stor inngripen. Både vi og våre kunder er opptatt av et godt inneklima og da blir laftebygg og bygg i massivtre ofte foretrukket. Tre er et naturlig produkt med mange gode egenskaper, det aller viktigste er Co2 lagringen og at tre kan gjenbrukes.

Det sunne alternativet når du skal bygge nytt hus eller hytte

Å bygge i tre gir et sunt innemiljø og ren luft, men tømmer har også flere andre egenskaper. Laftestokker har en naturlig evne til å lagre varme for å kunne gi varme gradvis tilbake til omgivelsene. Det gjør at treet på varme dager bidrar til avkjøling, mens det på kalde dager bidrar til oppvarming.

Framstilling av trevirke har også lavt energibruk sammenlignet med andre byggevarer. Tre er dessuten et CO2-nøytralt materiale som tar opp like mye drivhusgasser som det avgir, og et tømmerhus vil binde CO2 i hele sin levetid. En bolig i laft kan derfor bidra positivt til verdensklimaet i flere hundre år.

I Haukeli Hytter og Hus ivaretar vi bærekraft i alle dimensjoner. Vi har fokus på, samt hensyntar, både klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold.
Vi har også produksjonen lokalt på Haukeli. Ekte norsk håndverk på sitt beste.

Vi gjør noe konkret -for en grønn fremtid

Haukeli hytter og hus skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslippVi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, ombruk, energi, innkjøp og transport. Hver år skal vi innrapportere tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Som en del av vår Miljøfyrtårn-sertifisering og våre HMS-forpliktelser, forplikter vi oss til å integrere miljøansvar og bærekraftig praksis i alle aspekter av vår virksomhet.

Fordeler ved å bygge i tre

Tre er et naturmateriale

Skogen høstes slik at kvaliteter og verdier bevares.

Fornybar ressurs

Kan gjenvinnes og brukes om igjen

Energibesparende

Regulerer fuktighet, varme og kulde

Godt inneklima

Lunt om vinteren, svalt om sommeren

Holdbart materiale

Med rett bruk og kvalitet meget holdbart

Brannhemmende

Kan stå imot en brann lenge uten å kollapse

Gunstig miljøprofil

Lagrer CO2 som er positivt i miljøgassregnskapet

Fordeler ved
å bygge i tre

Tre er et naturmateriale

Skogen høstes slik at kvaliteter og verdier bevares.

Fornybar ressurs

Kan gjenvinnes og brukes om igjen

Energibesparende

Naturlig evne til å regulere fuktighet, varme og kulde

Godt inneklima

Lunt om vinteren, svalt om sommeren

Holdbart materiale

Med rett bruk og kvalitet meget holdbart

Brannhemmende

Tåler høy varme og kan stå imot en brann lenge uten å kollapse

Gunstig miljøprofil

Lagrer CO2 og bidrar positivt i miljøgassregnskapet

Referanser og gode valg gir deg trygghet

Referanser og gode valg gir deg trygghet

Norsk Laft

Godkjent Norsk Laft kvalitet

All produksjon er i Norge og vi jobber etter norske lover og forskrifter. Det er utarbeidet en bransjenorm for laftebygg i regi av Bransjeforeningen Norsk Laft. Denne omhandler både håndproduksjon og maskinell produksjon, og fastlegger krav til materialer og utførelse av et laftebygg. Treteknisk Institutt sertifiserer iht bransjenormen, men samtidig er det egne krav til kvalitetssikring hos bedriften, samt sjekklister.

Mester Bedrift

Velg en Mester

Arbeid gjort av en Mester er tuftet på gode håndverkstradisjoner. En Mester sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker. Gjennom utdanning og arbeidspraksis har en mester lært seg å være løsningsorientert og som kunde vil du få kvalifiserte råd og fagmessig oppfølging. I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat.

Boligmappa

Byggets verdipapirer

God historikk er verdt å vare på! Det er lovpålagt å dokumentere alle serviceoppdrag. Via Boligmappa vil du få tilgang til viktig dokumentasjon direkte fra oss og våre samarbeidspartnere. Boligmappa samler data og dokumentasjon om alle bygg i Norge på et sted. Informasjon er tilgjengelig for den som eier bygget og den er gratis å bruke. Dette vil være verdifullt i hele byggets historie.