FAQ

Ofte stilte spørsmål

HAUKELI HYTTER OG HUS

Vi operer med to byggemetoder: Laft og stavlaft. Lafteknuten er den viktigste delen når vi snakker om laft som konstruksjonsmetode. Med sent vokst, malmet og tørket furutømmer laftes hjørnene til perfekte knuter og sammenføyninger uten luftlekkasjer. Stokk for stokk stables horisontalt oppå hverandre med naturvennlig isolasjon mellom stokkene. Stokkene krysslegges slik at de ligger i samme nivå i to parallelle vegger, mens stokkene i de to mellomliggende veggene ligger en halv stokk høyde høyere. Hvis du vil lese mer om hva laft er så klikk her.

Ved stavlaft som byggemetode lafter vi horisontalt bunnsvill og toppsvill nøyaktig sammen som ei ramme med vertikale stolper i hvert hjørne. Deretter blir det reist en vanlig reisverkskonstruksjon mellom denne ramma.

Det er også mulig å kombinere konstruksjonene, laft og stavlaft. Dette kan for eksempel gjøres ved at man  velger hovedbygg i laft og «kobler» på en stavlaftdel i for eksempel stue eller kjøkkendel. Ofte bruker vi stavlaft på bygginger der vi skal ha spesielle vinkler eller store vindusløsninger. Det er også mulig å ha for eksempel stavlaft i første etasje og laft i andre etasje, eller eventuelt omvendt.

Lafteknuten vi bruker stammer fra en lafteknute som heter «Raulandslaft». Denne lafteknuten har røtter fra hundrevis av år tilbake og vi har tatt med oss det beste av våre forfedres erfaringer, men også videreutviklet den.

For at knuten skal bli ekstra tett og ikke gi luftlekkasjer så gir vi den en ekstra innvendig fresing som det legges et tettebånd i mellom. Med sent vokst, malmet og tørket furutømmer laftes hjørnene til perfekte knuter og sammenføyninger. Dimensjonen på tømmeret vi bruker er mest 8″.

Haukeli hytter og hus bruker malmet furutømmer som har tett vekst. Dette er fordi den er svært holdbar og solid. Dette er et byggemateriale som har blitt brukt i Norge i fra langt tilbake i historien, blant annet konstruksjonen av de gamle stavkirkene i Norge og i gamle tømmerbygg. Malmfuru vil si furu som har hatt sein vekst og får tette årringer og stor andel malm/kjerneved i seg. Selve malmingen skjer ved at harpiksen i treet stopper til porene i midten av treet slik at det dannes en mørk kjerne som forsterker furua. Malmet furu er derfor naturlig impregnert og er derfor veldig varig, selv på værutsatte steder.

Vi bruker furutømmer fra norske og svenske skoger når vi lafter med naturtømmer. Haukeli hytter og hus har strenge kvalitetskrav og det beste tømmeret blir håndplukket og nøye sortert. Tømmeret tørkes ned til 18- 20 prosent før laftingen, og kvalitetskontroller blir utført etter Norsk Laft sin bransjenorm for laftebygg (KNL-002). Lamelltømmeret kommer fra Finland hvor de har lang erfaring og store anlegg for å produsere lamelltømmer av høykvalitet.

Hos oss kan du velge mellom to typer materialer når du skal velge din laftekasse, det er naturtømmer og lamelltre. Naturtømmer er det som gjennom tidene er blitt mest brukt, er et levende naturprodukt og symboliserer norsk tradisjon gjennom hundrevis av år. Mange forbinder laft med naturtømmer hvor årringene, sprekkene og den naturlige trestrukturen er viktig for å skape den tradisjonelle og naturlige stilen. I nyere tid har vi fått et mer moderne alternativ, og det er lamelltømmer. Dette er malmet furu som er delt opp i «lameller», deretter limes seks lameller sammen med kjerneveden vendt utover. Dette gjør at treets naturlige impregnering kommer ytterst, stokkens spenninger er fjernet og man får stokker uten vridninger og sprekker. Lafteknutene vil holde seg ekstremt tette og det vil bli minimal siging i bygningene. Mange fortrekker lamelltømmer når man skal beise, olje eller male innvendig fordi det ikke er sprekker i tømmeret.

Norsk Laft er norske lafteprodusenters bransjeforening. Norges ledende leverandører innenfor laft i Norge er medlemmer av Norsk Laft. Haukeli hytter og hus har vært medlemmer siden etableringen. Medlemmene bidrar til utvikling og kvalitetssikring i bransjen og alle medlemmer er underlagt en ekstern kontrollordning. Bransjenormen og kvalitetskontroller sikrer god og målbar kvalitet på råmaterialer og på produktene vi leverer. For mer informasjon se også www.norsklaft.no

Haukeli hytter og hus følger bransjenormen for laftebygg utviklet av bransjeforeningen Norsk Laft. Normen beskriver kvalitetsegenskaper som er spesielle for laft og som ikke finnes i ordinær byggstandard eller tekniske forskrifter. Alle medlemmer i Norsk Laft må følge bransjenormen og det blir utført kvalitetskontroller for å sikre kvaliteten. For mer informasjon se også www.norsklaft.no

Din beste sikkerhet for at leverandøren har nødvendig fokus på kvalitet, er at den er underlagt en ekstern kontroll. Alle medlemmer i Norsk Laft lar Norsk Treteknisk institutt foreta slike kontroller. Haukeli hytter og hus er underlagt slike eksterne kontroller.

Våre produksjonslokaler er i Haukeli i Vest-Telemark. Vi ligger svært sentralt til både øst-, vest- og sørlandet. Produksjonen av laftekasse med åser foregår innendørs i vår laftehall i Haukeli. Det er en stor fordel at vi unngår klimaendringene fra vær og vind. Vi har stor lagerkapasitet som gjør at vi kan holde tømmeret rent og tørt helt fra råmaterialene ankommer til de skal ut på byggeplassen for montering. Når tømmerbygningene er ferdig lafta i laftehallen, fraktes bygningene godt innpakket til tomta hvor vårt snekkerteam overtar for å montere og ferdigstille bygget.

Haukeli hytter og hus bruker kontraktstandard NS 3426B:2011. Denne bygger på  Bustadoppføringslova og Kjøpsloven.

Haukeli hytter og hus stiller sikkerhet i form av garanti for at kontraktsforpliktelsene oppfylles, både i byggetiden og i garantitiden. I kontrakt NS 3426B er det et eget punkt som omfatter sikkerhetsstillelse (garanti) for oppfyllelse av kontrakten. Byggeherre stiller også betalingsgaranti iht kontrakten.

Tømmer bør ligge under 18-20 prosent fuktighet. Hvis ikke kan vi få store problemer både under bygging og etter at bygget er tatt i bruk. Detaljerte kvalitetskrav finner du i bransjenorm for laftebygg (KNL-002). Les mer om kvalitetskravene på www.norsklaft.no

Haukeli hytter og hus har i flere ti-år levert del- og totalentrepriser der vi har hatt stor fokus på kvalitet, funksjonalitet og sammensetting av materialer av høy kvalitet. De siste årene har vi spesialisert oss mer og mer på å skreddersy enestående hytter og hus for de kundene i markedet som ønsker «det lille ekstra» med tanke på design og personlig tilpasning. Vi gir våre kunder full anledning til å skape sine helt unike bygg som er tilpasset behovet og ønskene. Vårt team med fagkompetanse og erfaring utvikler derfor sammen med kunden skreddersydde og unike hytter eller hus hvor materialvalg og design er hovedelement. Vi kan forenkle byggeprosessen ved at dere får tilgang til en eller flere av våre kjernemodeller. Disse modellene holder også høy standard, men er ferdig utviklet og prosjektert. Denne løsningen kan også gi noen muligheter for personlig tilpasning ved behov. For eksempel ved å utvide eller redusere areal, flytte på dører og vinduer, endre på enkelte innervegger eller ved å velge blant ulike materialer og tilvalg. Les mer om skreddersøm og kjernemodeller her.

Alle våre kunder står fritt til å bestemme leveranseomfang, dette blir vi enige om i vårt arbeidsmøte før endelig tilbud blir gitt. Mange av våre kunder velger ofte nøkkelferdig hytte eller hus. Men det er også gode løsninger for deg som vil bygge hytte selv med en byggesettløsning, for deg som vil gjøre «litt» selv eller for deg som ønsker en nøkkelferdig løsning. Vi er behjelpelige med å finne den løsningen som passer best for våre kunder.

Ja, vi utarbeider og sender byggesøknaden for dere dersom dere ønsker det.

Et laftet hus eller ei laftet hytte er et naturvennlig produkt med et sunt inneklima. Tømmer av massivt tre «puster» på en helt annen måte enn det bygninger i reisverk gjør. Det finnes ikke kuldebroer og plastprodukter som kan gi kondens og råte, og god luftfuktighet blir opprettholdt fordi de laftede veggene absorberer og avgir fuktighet.

Et laftet bygg holder også en jevnere temperatur pga tømmerets egenskaper med å lagre på energi i «tømmermagasinene» sine. Lamelltømmeret beholder også den naturlige «pusteevnen» ved å bruke et naturbasert bindemiddel som ikke frigir lukt eller andre skadelige artikler.

Ja. Tømmer som tilfredsstiller strenge kvalitetskrav gjør at bygningene siger minimalt og sammen med tette og solide lafteknuter gjør det at våre tømmerbygninger ikke har luftlekkasjer. Vi bruker naturbasert isolasjon og ikke dampsperre på våre hytter og hus. Dette gjør at bygningene får utnyttet solenergien på en svært effektiv måte. Tømmerets naturlige evne til å lagre på varmen gjør at vi kan si at laftestokkene fungerer som varmemagasin og utnytter solenergien. Med andre ord kan vi si at tømmerstokkene lagrer varmen for å gradvis å gi varmen tilbake til omgivelsene. Dette gir en behagelig temperatur som holder seg jevn og god over lengre tid. Om vinteren vil en laftet bygning holde seg varm lengre, og på en varm sommerdag kan vi si det motsatte, tømmeret vil holde seg svalt i lengre tid.

I tillegg til tømmerets unike egenskaper og det jevne inneklimaet sier vi også at det totale energiregnskapet viser at totalt energiforbruk er lavt for en laftet bygning sin livssyklus. En laftet bygning har lavere energibruk under produksjon sammenlignet med andre typer veggkonstruksjoner. Under produksjonsprosessen utnytter vi også alt trevirke ved at flis og avkapp brukes til produksjon av varmeengergi for å varme opp våre produksjonslokaler med et flisfyringsanlegg. Tuftet på erfaring og kompetanse vet vi at en laftet bygning kan stå i hundrevis av år dersom den blir tatt vare på. Når bygningens levetid er over, så er vegger og materialer nedbrytbare og kan enkelt gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

I et laftet bolighus slipper krav om ventilasjonsanlegg. Innervegger i tømmer bidrar til et jevnt inneklima i alle rom.

Det er vanlig at Haukeli hytter og hus tar på seg jobben med å koordinere hele byggeprosessen. Da avtaler vi hva kunden ønsker og deretter tar vi koordineringsjobben mellom underleverandører, som rørlegger, elektriker, murere, grunnarbeid, byggesøknad etc. Vår erfaring er at dette er mest effektivt og ryddig for alle parter.

Nedenfor har vi skissert prosessen i korte trekk.

  • Første møte eller telefon
  • Møte, evt med befaring på tomten
  • Tegning og tilbud
  • Signering av kontrakt
  • Oppstartsmøte
  • Produksjon av tømmerkasse
  • Montering på byggeplass
  • Overtakelse

I gamledager brukte de mose som tettningsmateriale mellom laftestokkene. I dag er det mest vanlig å bruke laftevatt, også kalt Polypropylen. Laftevatt er et anvendelig tetningsmiddel til mange formål innen byggebransjen, bl.a. til lafting av tømmer og plank. Laftevatt er en nålefiltet vare av polypropylenfiber. Fibrene er møll- og råtebestandige.

I selve lafteknuten bruker vi et tettebånd for å oppnå maksimal tetting. Dette båndet er et pustende produkt fra  IsoChemie. Ved å bruke dette produktet i motsetning til vanlig isolasjon, så bidrar det til et sunnere inneklima i bygningen og man unngår råte.

Siging er et begrep som ofte høres i forbindelse med lafting. Fagmenn sier at en laftet bygning «siger», det vil med andre ord si at veggene til tømmerbygningen ofte siger sammen når tyngden av tak og torv kommer på, men også når man begynner å ha varme i bygget.

Målet med en tømmerbygning er at den bør sige minimalt. Derfor lafter vi med godt tørket tømmer som tilfredsstiller bransjestandarden til Norsk Laft. Det er vanlig at veggene siger ca 1% ved lafting i lamelltømmer og ca 3% ved lafting i naturtømmer. Men for at «sigingen» ikke skal skape problemer så tar vi hensyn til dette når vi monterer dører, vinduer, trapper, kjøkkenskap og andre faste installasjoner på veggene.

Lafta bygninger består av massivt heltre og er i seg selv lite brannfarlige. På bakgrunn av dette er det svært sjelden det oppstår eksplosjonsartede branner. I tillegg tåler bærende konstruksjoner av tre å brenne svært lenge før de kollapser.

Vis likevel aktsomhet med ild og forebygg alltid branntilløp!

Sammenlignet med andre bygninger trenger lafta hytter og hus mindre vedlikehold enn andre hus. Men vi anbefaler likevel at dere viser litt omsorg og tar godt vare på hytta eller huset. På den måten kan dere ha glede av bygningen i flere generasjoner.

Et nylagt torvtak må vannes så det ikke blir tørt i etableringsfasen. Vi anbefaler regelmessig gjødsling og vanning det første året. Ugress som kommer på mange hyttetak skyldes i de fleste tilfeller tørke. Vi bruker frø som hører til faunaen i område bygningene står. På fjellet bruker vi for eksempel en høyfjellsblanding som tåler robuste og barske værforhold og som passer inn i høyfjellterrenget.

Massivtre er blitt mer og mer aktuelt. Massivtre, ofte kalt CLT (Cross laminated timber), er en svært stabil byggekomponent med høys stivhet og bæreevne. Massivtre element er krysslimte sjikt av planker som settes sammen til solide elementer. Plankene krysslegges 90 grader og har ulike tykkelser avhengig av bruksområde og funksjoner som prosjektet krever.

Massivtre element monteres effektiv og kan brukes i ulike bærekonstruksjoner. Vi kan også gjøre utsparinger til vann, kloakk, el., ventilasjon osv.

Massivtre blir ofte brukt til offentlige bygg, boliger, leilighetskomplekser osv, men har også blitt mer og mer populært i hytter og hus. Det finnes mange leverandører som leverer i stor- skala, som f eks Splitkon, mens Haukeli hytter og hus kan levere til de mindre aktørene som ønsker massivtre i mindre bygg, hytter, hus og bæresystem. Vi kan levere bearbeida element til både proffe og private. Tre er fremtidens byggemateriale! Snakk med oss om muligheten.