Energieffektive bygg med sunt inneklima

Energieffektive bygg med sunt inneklima

Det har vært mye debatt rundt energieffektive bygg de siste årene og myndighetene setter strenge krav til dette. Gjennom hundrevis av år har vi hatt laft i Norge og med det barske klimaet så har byggemetoden virkelig fått prøvd seg og kulturarven “laft” er populær som aldri før. Gjennom årene har vi tilegnet oss verdifull kunnskap og erfaring som gjør at vi kan fremme laft som et sunt og energieffektivt alternativ oppgradert etter dagens krav og standarder. Vi ønsker i dette innlegget å dele relevant informasjon om hvorfor lafta bygninger er sunne og energieffektive.

Tømmerets unike egenskaper

Det er varierende kvalitet på råmaterialene som finnes i markedet og det er derfor viktig for oss å sikre og dokumentere kvaliteten gjennom kvalitetskontroller etter norsk laft standarden (Les nærmere om dette på Norsk Laft). Kontroller inngår i vår interne kvalitetssikring og det blir gjennom kontroller av Norsk Treteknisk Institutt. (Les om deres arbeid på Treteknisk.) Det er viktig å sørge for at tømmeret er av tettvokst malmfuru som har fått tørke etter de krav og spesifikasjoner som er beskrevet i bransjestandarden for norske laftebygg.

Tømmer som tilfredsstiller strenge kvalitetskrav gjør at bygningene siger minimalt og sammen med svært nøyaktige og tette lafteknuter gjør at våre tømmerbygninger ikke har luftlekkasjer. Vi bruker naturbasert isolasjon og ikke dampsperre på våre hytter og hus. Dette gjør at bygningene får utnyttet solenergien på en svært effektiv måte. Tømmerets naturlige evne til å lagre på varmen gjør at vi kan si at laftestokkene fungerer som varmemagasin og utnytter solenergien. Med andre ord kan vi si at tømmerstokkene lagrer varmen for å gradvis å gi varmen tilbake til omgivelsene. Dette gir en behagelig temperatur som holder seg jevn og god over lengre tid. Med andre ord vil det si at vinteren vil en laftet bygning holde seg varm lengre, og på en varm sommerdag kan vi si det motsatte, tømmeret vil holde seg svalt i lang tid.

Bygningens livssyklus

I tillegg til tømmerets unike egenskaper og det jevne inneklimaet sier vi også at det totale energiregnskapet viser at totalt energiforbruk er lavt for en laftet bygning i sin livssyklus. En laftet bygning har lavere energibruk under produksjon sammenlignet med andre typer veggkonstruksjoner. Under produksjonsprosessen utnytter vi også alt trevirke ved at flis og avkapp brukes til produksjon av varmeenergi for å varme opp våre produksjonslokaler med et flisfyringsanlegg. Tuftet på erfaring og kompetanse vet vi at en laftet bygning kan stå i hundrevis av år dersom den blir tatt vare på, men når bygningens levetid er over, så er vegger og materialer nedbrytbare og kan enkelt gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

Sunt inneklima

Et laftet hus eller ei laftet hytte er et naturvennlig produkt med et sunt inneklima. Tømmer av massivt tre «puster» på en helt annen måte enn det bygninger i reisverk gjør. Det finnes ikke kuldebroer og plastprodukter som kan gi kondens og råte, og god luftfuktighet blir opprettholdt fordi de laftede veggene absorberer og avgir fuktighet.

Et laftet bygg holder også en jevnere temperatur pga tømmerets egenskaper med å lagre på energi i «tømmermagasinene» sine. Lamelltømmeret beholder også den naturlige «pusteevnen» ved å bruke et naturbasert bindemiddel som ikke frigir lukt eller andre skadelige partikler.

Hva er laft?

Hva er laft?

Store deler av den norske bygningsarven er bygget i laft. Den eldgamle, norske byggeskikken var den dominerende måten å bygge trehus på i Norge fra vikingtiden og fram til midten av 1900-tallet.

Ordet «laft» betyr rett og slett hjørne. Å lage et hjørne er en sentral del av kunsten å lafte. Og de utvendige hjørnene, kalt lafteknuter, er en sentral del av en laftet bygnings utseende.

Lafteverket består av tømmerstokker som legges horisontalt og stables oppå hverandre. Stokkene krysslegges så de ligger i samme nivå i to parallelle vegger, mens stokkene i de to mellomliggende veggene ligger en halv stokkhøyde høyere.

Arbeidet setter store krav både til materialer, verktøy og teknikk. I tillegg til gammel redskap og verktøy har vi tatt i bruk moderne løfteutstyr og elektrisk håndverktøy. Vi produserer både håndlaftede og maskinlaftede bygninger.

De gamle håndverkstradisjonene er videreutviklet og tilpasset moderne krav. Krav til miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, krav om ansvarlig kvalitetssikring av ferdig bygg og krav om å holde et gammelt håndtverk i hevd, blir stadig viktigere å overholde.

Tømmeret som brukes er som regel furu fra områder der jordsmonn og klima gjør at furua blir seinvokst, og får en høy andel malme. Det kan også brukes seinvokst gran. Det er ikke uvanlig å miljø sertifisere og kvalitetssikre tømmeret i tråd med standardene for «Levende Skog» og i henhold til de internasjonale standardene.

Hvorfor velge laft?

  • Natur- og miljøvennlig
  • Du bruker norsk håndverkstradisjon
  • Du får et sunnere inneklima
  • Det er lite vedlikehold
  • Du kan velge både naturtømmer og lamelltømmer
  • Det er mindre brannfarlig
  • Det er ingen skadelige biprodukter

Levende treverk og solid uttrykk er noe av årsakene til at mange velger laft. Store tømmerstokker som også er synlige innvendig gjør laft tiltrekkende.